• Shophouse Tân cổ điển trục 22m

Diện tích khu đất: ( 6m x 17 m )

102m2

Diện tích sàn xây dựng:

255m2

Phòng ngủ:

3 phòng

Phòng vệ sinh:

4 phòng