• Shophouse trục đường 16 m

 

Diện tích khu đất: ( 6m x 15m )

90m2

Diện tích sàn xây dựng:

189m2

Phòng ngủ:

2 phòng

Phòng vệ sinh:

4 phòng