• Biệt thự song lập điển hình

 

Diện tích khu đất: ( 15m x 10m )

150m2

Diện tích sàn xây dựng:

161m2

Phòng ngủ:

3 – 4 phòng

Phòng vệ sinh:

3 phòng