• Biệt thự đơn lập điển hình mẫu 1

Diện tích khu đất: ( 15m x 15m )

225m2

Diện tích sàn xây dựng:

180,05m2

Phòng ngủ:

3 – 4 phòng

Phòng vệ sinh:

3 phòng

    • Biệt thự đơn lập điển hình mẫu 2

Diện tích khu đất: ( 15m x 15m )

225m2

Diện tích sàn xây dựng:

180,05m2

Phòng ngủ:

3 – 4 phòng

Phòng vệ sinh:

3 phòng